Contribuții

  • În sistemul public de pensii asigurarea este obligatorie, prin efectul legii, pentru anumite categorii de persoane şi facultativă pentru persoanele care doresc să-şi completeze venitul asigurat sau să realizeze stagiu de cotizare.
  • Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, conform legii.