Contributia de asigurari sociale datorata de asigurati

• Contributia de asigurari sociale se datoreaza din momentul incadrarii in una dintre situatiile prevazute la art. 6 al Legii nr. 263/2010 sau de la data incheierii contractului de asigurare sociala. 

• Contributia individuala de asigurari sociale se datoreaza de asiguratii prevazuti in Legea nr. 263/2010 la art. 6,  cota contributiei individuale de asigurari sociale fiind stablita prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. 

 • Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată pentru anul 2013, potrivit art.31 alin.(2) din Legea 263/2010,  este de 10.5% indiferent de condiţiile de muncă

Contributia individuala de asigurari sociale, pentru anul 2012, contributie ce se aplica incepand cu veniturile luniii ianuarie.2012, este de 10,5 % indiferent de conditiile de munca

• Contributia individuala de asigurari sociale, pentru anul 2011, contributie ce se aplica incepand cu veniturile luniii ianuarie.2011, este de 10,5 % indiferent de conditiile de munca

• Contributia individuala de asigurari sociale, pentru anul 2010, contributie ce se aplica incepand cu veniturile luniii ianuarie.2010, este de 10,5 % indiferent de conditiile de munca

• Contributia individuala de asigurari sociale, pentru anul 2009, contributie ce se aplica incepand cu veniturile luniii februarie.2009, este de 10,5 % indiferent de conditiile de munca. 

• Contributia individuala de asigurari sociale, pentru anul 2008 si luna ianuarie 2009 a fost de 9,5 % indiferent de conditiile de munca. 

 

Baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor o constituie:

- castigul brut realizat din activitati dependente, de persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din desfasurarea unor activitati in baza unui contract individual de munca (potrivit art. 296-4 alin. (1) din Codul fiscal), respectiv 35% din castigul salarial mediu brut corespunzator numarului zilelor din concediul medical, pentru perioada de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia cazurilor de accidente de munca sau boala profesionala, (potrivit art.296-11 din Codul fiscal).

Contributia individuala de asigurari sociale se calculeza in limita plafonului de 5 ori castigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare a venitului, potrivit art. 296-4 alin. (2) din Codul fiscal.

Prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele pentru accidente de munca si boli profesionale, sunt exceptate de la plata contribu iei de asigurari sociale, potrivit art. art. 296-15 alin. (6) din Codul fiscal.

- venitul lunar asigurat, prevazut in declaratia de asigurare sau in contractul de asigurare sociala; 

 

• Contributia datorata de asiguratii cu declaratii sau contracte de asigurare a reprezentat in: 

 

  •         anul 2013, un procent de 31,3 % din venitul asigurat (reprezentand un minim de 244 lei)
  •         anul 2012, un procent de 31,3 % din venitul asigurat (reprezentand un minim de 232 lei)
  •         anul 2011, un procent de 31,3 % din venitul asigurat (reprezentand un minim de 222 lei),
  •         anul 2010, un procent de 31.3 % din venitul asigurat ,
  •         martie  - decembrie 2009 reprezinta un procent de 31.3 % din venitul asigurat,
  •         ianuarie – februarie  2009, un procent de 28 % din venitul asigurat