Cotele de contribuţii de asigurări sociale

Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt diferenţiate în funcţie de condiţiile de muncă normale, deosebite, speciale şi alte condiţii de muncă (art. 27 din Legea nr. 263/2010).

Cotele de contribuţii de asigurări sociale, respectiv cota contribuţiei individuale de asigurări sociale şi cota contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajator, sunt prevăzute în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cotele de contribuţii de asigurări sociale pot fi modificate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat*.

 În aplicarea prevederilor art.2964 alin.(3) din Legea nr.571/2003, cu modificările  şi completările ulterioare, pentru anul 2016, cotele de contribuţie de asigurări sociale sunt:

- pentru condiţii normale de muncă                                                      26,3 %

- pentru condiţii deosebite de muncă                                                    31,3 %

- pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă      36,3 %.

Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art.31 alin.(2) din Legea 263/2010, este de 10.5 % indiferent de condiţiile de muncă. În cota de contribuţie individuală este inclusă şi cota de 5,1 % aferentă fondurilor de pensii administrate privat.

 

În aplicarea prevederilor art.2964 alin.(3) din Legea nr.571/2003, cu modificările  şi completările ulterioare , şi ale art.20 alin.(1)  din Legea 340/2013, pentru anul 2015, cotele de contribuţie de asigurări sociale sunt:

- pentru condiţii normale de muncă                                                      26,3 %

- pentru condiţii deosebite de muncă                                                    31,3 %

- pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă      36,3 %.

Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art.31 alin.(2) din Legea 263/2010, este de 10.5% indiferent de condiţiile de muncă. În cota de contribuţie individuală este inclusă şi cota de 5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat.

Potrivit Legii nr.6/2013, pentru anul 2013, cotele de contribuţie de asigurări sociale sunt:

 

·         pentru condiţii normale de muncă                                                      31.3%

·         pentru condiţii deosebite de muncă                                                   36.3%

·         pentru condiţii speciale de muncă şi                                                  41.3%

·         pentru alte condiţii de muncă                                                             41.3%.

Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art.31 alin.(2) din Legea 263/2010,  este de 10.5% indiferent de condiţiile de muncă. În cota de contribuţie individuală este inclusă şi cota de 4% aferenta fondurilor de pensii administrate privat.

Cota de 4% se aplică începând cu data de 25 februarie 2013, data intrării în vigoare a Legii nr. 6/2013.

 

În conformitate cu prevederile art.29618 alin (3) lit.a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 294/2011, pentru     anul 2012 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:

 

·         pentru condiţii normale de muncă: 31,3%,

·         pentru condiţii deosebite de muncă: 36,3%

·         pentru condiţii speciale de muncă: 41,3%.

 

Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale este de 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă.

 

Conform prevederilor art. 19 alin.(2) din Legea nr. 294/2011, coroborate cu cele ale art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de 3,5 % aferentă fondurilor de pensii administrate privat.

 

  • Pentru anul 2011 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează:

 

·         31,3% pentru condiţii normale de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorată de angajaţi şi 20,8% datorată de angajatori;

·         36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorată de angajaţi şi 25,8% datorată de angajatori;

·         41,3% pentru condiţii speciale de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorată de angajaţi şi 30,8% datorată de angajatori.

 

 

În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) este inclusă şi cota de 3% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

  • Pentru anul 2010 , se menţin cotele de contribuţie de asigurări sociale la nivelul anului 2009, respectiv:

 

 

·         31.3% pentru condiţii normale de muncă, datorată de  angajator şi angajaţi, din care 10,5 % datorată de angajaţi şi 20,8 % datorată de angajatori;

·         36.3% pentru condiţii deosebite de muncă, datorată de  angajator şi angajaţi, din care 10,5 % datorată de angajaţi şi 25,8 % datorată de angajatori;

·         41.3% pentru condiţii speciale de muncă, datorată de  angajator şi angajaţi, din care 10,5 % datorată de angajaţi şi 30,8 % datorată de angajatori;

 

În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută mai sus este inclusă şi cota de 2,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat (Legea nr 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat).

Bugetul asigurărilor sociale de stat stabileşte cotele de contribuţie ale angajaţilor şi ale angajatorilor, care se vor aplica începând cu veniturile aferente lunii ianuarie, care au ca termen de calcul, declarare şi plată, data de 25 februarie 2010.

In conformitate cu prevederile Legii nr 19/ 2009, Legea bugetului de asigurari sociale de stat pentru anul 2009, cotele de contributie de asigurari sociale pentru anul 2009 (ce se aplica incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2009) se stabilesc la:

 

·         pentru conditii normale de munca - 31,3%,

·         pentru conditii deosebite de munca - 36,3%, 

·         pentru conditii speciale de munca - 41,3%.    

 

Potrivit art. 18 alin (1) din Legea bugetului de asigurari sociale de stat, pentru anul 2009 cota contributiei individuale de asigurari sociale, datorata potrivit art.21 alin.(2) din Legea nr.19/2000, este de 10,5%, indiferent de conditiile de munca.

In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 2% aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazute de Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.