• Protecția datelor cu caracter personal

  NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA
  DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Casa Națională de Pensii Publice, Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă, respectiv Casa Județeană de Pensii Teleorman, în calitate de operatori de date cu caracter personal, ale căror coordonate se regăsesc la finalul prezentei informări, vă prelucrează datele cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
  Începând cu data de 25 mai 2018, devine aplicabil Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal UE 679/2016 (RGPD). Prin intermediul acestuia se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene, care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.
  Cine este responsabil pentru datele dumneavoastră cu caracter personal și cum îl puteți contacta:

  • Instituțiile CNPP (CNPP, casele teritoriale de pensii, INEMRCM) sunt  

         operatori ai datelor dumneavoastră cu caracter personal;

  • Pentru mai multe detalii puteți contacta:
  • pentru CNPP – responsabilul cu protecția datelor la adresa de email dpo@cnpp.ro
  • pentru CJP Teleoreman – responsabilul cu protecția datelor la adresa de email dpo.cjpteleorman@cnpp.ro
  • pentru INEMRCM - responsabilul cu protecția datelor la adresa de email dpo@inemrcm.ro

   

  Scopul în care sunt prelucrate datele personale
  Scopul prelucrării îl constituie acordarea și plata, prin casele teritoriale de pensii, a prestațiilor solicitate de dumneavoastră în temeiul reglementărilor naționale și  internaționale în vigoare, în domeniul asigurărilor și securității sociale.
  De asemenea, instituția noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea stabilirii stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Prestațiile solicitate de dumneavoastră se acordă de către casele teritoriale de pensii în baza cererii înregistrate, document care echivalează cu exprimarea consimțământului în mod expres și neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
  Date cu caracter personal prelucrate:

  • Nume, prenume
  • Sex
  • Codul numeric personal
  • Data nașterii
  • Adresa de domiciliu
  • Informații bancare
  • Informații cu caracter medical
  • Informații privind perioadele de asigurare realizate la sistemele de pensii din România sau din străinătate
  •  

  Din ce surse obțin CNPP și CJP Teleorman datele dumneavoastră cu caracter personal:

  • în mod direct, din cererile privind acordarea și plata prestațiilor solicitate și din  documentele atașate în acest scop;
  • ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a sistemelor noastre electronice;
  • obținute ca urmare a comunicărilor trimise, conform legii, de către dumneavoatră unor terți (ex.: instituții publice, instituții bancare, administrator fond privat pensii);
  • ca urmare a comunicărilor trimise instituției noastre, conform legii de către terți (ex.: instituții publice, instituții bancare, angajatori, agenți economici, administratori fond privat pensii);

  Cui dezvăluie CNPP și CJP Teleorman, în condițiile legii, datele dumneavoastră cu caracter personal:

  • către autorități guvernamentale și judecătorești și alte persoane juridice implicate în proceduri legale;
  • către organe de cercetare penală, autorități fiscale, precum și către alte persoane juridice față de care dezvăluirea este cerută de lege; 
  • către persoane juridice cu competențe, potrivit legii, în derularea operațiunilor referitoare la plata prestațiilor acordate de către casele teritoriale de pensii.

  Cât timp păstrează CNPP și CJP Teleorman datele dumneavoastră cu caracter personal: atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor din prezenta Notă de informare, în raport cu persoana dumneavoastră sau pentru a asigura conformitatea cu obligațiile legale, instituite în sarcina noastră.
  Care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu datele cu caracter personal:

  • aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situația în care acestea sunt incorecte sau au intervenit modificări;
  • aveți dreptul de a solicita o copie a înscrisurilor deținute de către CNPP și casele teritoriale de pensii care conțin datele dumneavoastră cu caracter personal;
  • ștergerea datelor cu caracter personal, după expirarea perioadei legale de acordare a drepturilor solicitate și acordate;
  • restricționarea utilizării datelor cu caracter personal, în condițiile prevăzute RGPR.
  Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video 

  Notă protecția datelor cu caracter personal 


  REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 


  Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE 679/2016

  Consilier Dumitru Constanta Doina  


  Tel: 0247/310517/int. 140

  E-mail: dpo.cjpteleorman@cnpp.ro

  ______________________________________________________________________________________

   

   

  Casa Județeană de Pensii Teleorman
  Str. Dunarii, nr.1 , Alexandria           
  Tel.: 0247 310517 Fax:0247 311609
  secretariat.teleorman@cnpp.ro
  www.pensiiteleorman.ro