Acte normative care reglementeaza organizarea şi funcţionarea CJP Teleorman

Actele normative ce reglementează organizarea şi funcţionarea Casei Judeţene de Pensii Teleorman:

  • Proiect legea pensiilor - 9 august 2018
  • Legea nr. 263/20010 privind sistemul unitar de pensii publice; 
  • HGR nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
  • HGR nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice.