Coordonate de contact ale persoanei responsabile pentru Legea nr. 544/2001

Responsabil Relaţii Publice - expert superior Dumitru Doina Constanta

        Adresa: str. Dunarii, nr. 1, localitatea - Alexandria, judeţul Teleorman

        Tel: 0247/310517 - int.8

        E-mail: doina.dumitru@cnpp.ro