Pensia de urmas

      Au dreptul la pensie de urmas copiii si sotul supravietuitor, daca persoana decedata era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.

    Copiii au dreptul la pensie de urmas:

 1. pana la varsta de 16 ani;
 2. daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;
 3. pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b;.
 4. cuantumul pensiei de urmas, in cazul orfanilor de ambii parinti reprezinta insumarea drepturilor de urmas, calculate dupa fiecare parinte.

       Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la implinirea varstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani. În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus
      Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta, pe perioada in care este invalid de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel putin 1 an.
      Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale sau tuberculozei si daca nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut .
      Sotul supravietuitor beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut .
      Sotul supravietuitor care are in ingrijire la data decesului sustinatorului unul sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani beneficiaza de pensie de urmas pana la data implinirii de catre ultimul copil a varstei de 7 ani, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut .

      Cuantumul pensiei de urmas se stabileste prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de sustinator, aferent pensiei, in functie de numarul urmasilor indreptatiti, astfel:

 

a. pentru un singur urmas

- 50%

 

b. pentru 2 urmasi

- 75%

 

c. pentru 3 sau mai multi urmasi

- 100%

      Optiune intre pensia de urmas si pensia proprie
      Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.

Acte necesare

 • cerere tip
 • certificatul de deces , cauza decesului pentru sustinatorul decedat care nu are calitatea de pensionar
 • adeverintă/adeverințe cu perioadele lucrate și locurile de muncă după data de 1 ianuarie 2011 (in original) ale susținătorului până la data decesului
 • adeverinta de studii pentru urmasii copii peste varsta de 16 ani
 • actul de identitate al solicitantului
 • carnet de munca
 • livret militar
 • acte de stare civila ale solicitantului si ale urmasilor din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul
 • talonul de pensie al decedatului

 Cererea, impreuna cu actele doveditoare, se depune de catre solicitant, in termen de 30 de zile de la data decesulului sustinatorului sau in termen de 30 de zile de la data indeplinirii conditiilor.