CONSTRUIEȘTE-ȚI VIITORUL 

DIN TIMP! Bun venit pe SITE-ul Casei Județene de Pensii Teleorman

 ANUNȚ

Începând cu data de 17.09.2020, Cabinetul de Expertiză Medicală Videle din cadrul Policlinicii Videle, își încetează activitatea.

Persoanele care sunt programate pentru revizuirea medicală se vor prezenta la Cabinetele de Expertiză Medicală Alexandria din str. Mihaiță Filipescu nr. 32 ( Policlinica Alexandria) etaj 2 ( programul de lucru: luni - vineri, orele 8.30 - 15.00).

Persoanele din zona arondată Cabinetului de Expertiză Medicală Videle care doresc informații privind expertizarea (pentru cazuri noi), avizarea prelungirii concediilor medicale peste 90 de zile, se vor adresa OFICIULUI de Expertiză Medicală ALEXANDRIA prin telefon la numarul : 0783 204 747.

Pentru urgențe persoanele se vor adresa direct Cabinetului de Expertiză Medicală Alexandria.


Noua arondare a localităților pe Oficiul de Expertiză Medicală Alexandria și Cabinetul de Expertiza Medicală Alexandria este urmatoarea:

Nr.
crt.

Oficiu/Cabinet de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă

Arondarea localităţilor pe Cabinete de Expertiză Medicală

1

Oficiul de Expertiză Medicală si Recuperarea Capacităţii de Muncă – Alexandria (Policlinica Alexandria, etaj II, camera 218)

Bragadiru; Bujoru; Cervenia; Conţesti; Fîntînele; Frumoasa; Izvoarele; Lisa; Năsturelu;Pauleasca; Piatra; Pietrosani; Smîrdioasa; Suhaia; Soimu; Viisoara; Vînători; Zimnicele; Zimnicea; Turnu Măgurele; Crîngu; Dracea; Videle; Blejești; Botoroaga; Cosmești; Crevenicu; Drăgănești Vlașca; Moșteni; Purani (Videle); Tătărăști; Talpa; Trivale Moșteni; Olteni; Siliștea de Videle; Bujoreni; Tîrnava; Mereni; Gratia; Gălăteni; Poeni.

2

Cabinetul de Expertiză Medicală si Recuperarea Capacităţii de Muncă - Roşiori de Vede

Albesti; Balaci; Baldovinesti; Balta Sărată; Băcălesti; Băduleasa; Beciu; Beuca; Butculesti; Călmăţui; Ciolănesti; Ciuperceni; Ciurari; Coșoteni; Crîngeni; Cucuieţi; Didesti; Dobrotesti; Dorobanţu; Drăcsani; Drăcsenei; Drăgănesti de Vede; Dulceanca; Gărăgau; Islaz; Liţa; Lunca; Măldăeni; Merisanu; Necsesti; Nicolae Bălcescu; Odobeasca; Olteanca; Peretu; Plopii Slăvitesti; Putineiu; Rădoiesti; Saele; Salcia; Săceni; Scrioastea; Seaca; Segarcea; Sfinţesti; Silistea Nouă; Slobozia Nouă; Slobozia Mîndra; Socetu; Stejaru; Tecuci; Traian; Troianul; Tudor Vladimirescu; Uda Clocociov; Uda Paciurea; Văcăresti; Vedea; Vîrtoape; Zîmbreasca.

3

Cabinetul de Expertiză Medicală si Recuperarea Capacităţii de Muncă – Alexandria (Policlinica Alexandria, etaj II, camera 209)

Alexandria; Antonesti; Băbăiţa; Beiu; Bogdana; Brînceni; Buzescu; Calomfiresti; Călinesti; Cernetu; Florica; Frăsinet; Furculesti; Guruieni; Izvoarele; Lăceni; Licuriciu; Mavrodin; Măgura; Merisani; Mîrzănesti; Nanov; Nenciulesti; Orbeasca; Păru Rotund; Plosca; Poroschia; Purani; Spătărei; Storobăneasa; Teleorman; Ţigăneşti; Ulmeni; Urluiu; Valea Părului; Vitănesti; Voievoda; Văceni; Răzmiresti; Baciu; Ciuperceni; Scurtu; Sirbeni; Rădulești; Udupu; Stejaru; Tomulești; Udeni; Schela; Comoara; Lada; Negreni; Broșteni; Valea Cireșului;  Prunaru; Slăvești.

 

În atenţia copiilor beneficiari ai pensiei de urmaş

Casa Judeţeană de Pensii Teleorman informează:

În conformitate cu prevederile art. 114 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, în situația copilului beneficiar al unei pensii de urmaș, în condițiile prevăzute la art. 84 lit.b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie 2020.

Pentru a preîntâmpina situațiile care conduc la neplata drepturilor de pensie de urmaș, copii urmași în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte la Casa Județeană de Pensii Teleorman, adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv 2020 – 2021 urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinței este 25 septembrie 2020.

Întrucât anul universitar începe la 1 octombrie 2020 și în consecință studenții urmași în vârstă de până la 26 de ani sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25.09.2020 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceștia au obligația de a depune la Casa Județeană de Pensii Teleorman, până la la data de 25.09.2020 o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că își continuă studiile în anul universitar 2020 – 2021, însoțită de un cupon de pensie și copia buletinului de identitate a copilului urmaș sau a tutorelui, unde este cazul.

Nedepunerea declarației pe propria răspundere, în sensul continuării studiilor, până la data de 25.09.2020, conduce la reținerea de la plată a pensiei de urmaș aferentă lunii octombrie 2020. Ulterior, în situația neprezentării adeverinței prin care se face dovada continuării  studiilor, până la data de 25.10.2020, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie 2020 va fi reținută de la plată.

Pensiile reținute de la plată, se vor plăti în luna următoare prezentării documentelor solicitate, cu acordarea retroactivă a drepturilor suspendate.

 

COMUNICAT

Incepand cu data de 31 August 2020 persoanele care doresc sa depuna on-line documentele de pensie ( dosare noi sau recalculari) au la dispozitie doua mijloace de comunicare electronica:

 • adresa de e-mail: "pensii.teleorman@cnpp.ro";
 • Portalul CNPP - sectiunea : "depuneri cereri si documente persoane fizice".

Depunerea de documente se va face dupa descarcarea de pe site-ul CJP Teleorman www.pensiiteleorman.ro  de la capitolul    " Formulare Utile" a cererilor corespunzatoare, completarea lor, semnarea si scanarea impreuna cu documentele doveditoare.
Documentele scanate in format PDF, JPG, JPEG, XML sau PNG  vor fi inaintate :

 • sub forma de e-mail la adresa de la punctul 1              sau
 • incarcat la rubrica corespunzatoare dupa completarea campurilor indicate in PORTAL CNPP (2).

  Dupa primirea e-mailului sau incarcarii pe portalul CNPP persoana solicitanta va primi pe adresa de e-mail confirmarea depunerii dosarului/documentelor de recalculare.
Ulterior confirmarii persoana solicitanta va fi programata pentru depunerea documentelor in original la sediul Casei de Pensii.

Aceasta procedura este intocmita pentru a evita timpii de asteptare la ghiseele institutiei precum si de a inlesni comunicarea cu pensionarii si asiguratii sistemului de pensii cu lucratorii din Casa Judeteana de Pensii Teleorman.

COMUNICAT

        Conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la  rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751/18.VIII.2020, Casa Județeană de Pensii Teleorman informează că începând cu data de 1 septembrie 2020, se vor aplica următoarele majorări de drepturi:
 • Potrivit art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii,așa cum a fost modificat prin art.42 din O.U.G. nr.135/2020, valoarea punctului de pensie crește de la 1.265 lei la 1.442 lei;
 • Conform prevederilor art. 41 din O.U.G. nr.135/2020, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzută de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009 , crește de la 704 lei la 800 lei;
 • Potrivit dispozițiilor art. 77 alin. (2)  din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,cuantumul indemnizației de însoțitor pentru pensionarii de invaliditate gradul I reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie și crește de la 1.012 lei la 1.154 lei;
 • Potrivit dispozițiilor art. 170 alin.(3¹) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea 263/2010 se menține la 1,41 pentru anul 2020, așa cum a fost prevăzut la art. 17 din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.
 • Conform dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 8/2006, republicată, cuantumul indemnizaţiei reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăşi două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată. Potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 8/2006, indemnizaţia se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie.

 

C O M U N I C A T


Casa Județeană de Pensii Teleorman aduce la cunoștința persoanelor interesate  că începând cu data de 3 august 2020, pentru informații și programări privind expertizarea medicală (pentru cazuri noi), revizuiri medicale, avize concedii medicale, pot contacta Cabinetul de Expertiză Medicală Roșiorii de Vede, de luni până vineri între orele 8.³º -15.ºº, la următorul număr de telefon:  0783 227 334.


Facem precizarea că prezentarea la Cabinetul de Expertiză Medicală Roșiorii de Vede se face obligatoriu cu mască de protecție și cu pastrarea distanței sociale.

 

 

C O M U N I C A T


Casa Județeană de Pensii Teleorman informează;

Începând cu data de 1 iulie 2020 programul pentru Relații cu publicul se va desfășura astfel:

 • Luni                     8³º- 16ºº
 • Miercuri              8³º- 16ºº
 • Vineri                  8³º- 13³º

Persoanele interesate vor putea depune documente privind stabilirea pensiei (dosare cazuri noi), recalcularea pensiei, vocații la pensie, solicitări de documente și copii de pe documente din dosarele de pensie, ajutoare de deces, petiții precum și alte documente referitoare la dosarele de pensie. Răspunsurile la solicitările depuse vor fi comunicate prin poștă sau email în funcție de solicitări.

Se menține în continuare opțiunea pentru transmiterea prin poștă a dosarelor de pensie, a solicitărilor de recalculare și de alte documente, menționând pe cerere numarul de telefon/ adresa de email.

Precizăm că dosarele trebuie să cuprindă documentele de identitate în copie (carte de identitate/buletin de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, diplomă de studii, foaie matricolă), iar documentele referitoare la veniturile pe baza cărora se calculează / recalculează pensia (carnetul de muncă și adeverințe) vor fi transmise în original.

Pentru solicitanții de ajutoare de deces facem următoarele mențiuni:

-        solicitările prin poștă sau email vor fi acceptate în continuare, urmând ca plata acestora să se facă prin poștă sau prin conturile bancare prin care se primesc pensiile solicitanților.

Pentru persoanele care dețin certificatul de deces în original, plata ajutorului de deces se va efectua prin poștă sau prin cont bancar. Pentru persoanele solicitante ale ajutorului de deces care sunt pensionari ai sistemului public și primesc pensie prin cont bancar, plata ajutorului de deces, în cazul prezentării certificatului de deces în original, se va efectua prin cont bancar.

Plata prin casierie se poate efectua numai în cazuri deosebite, pentru persoanele care domiciliază la o distanță mai mare de 30 km de sediul Casei Județeane de Pensii Teleorman și care prezintă documentele în original.

Pentru cazuri urgente care nu suportă amânare, persoanele care solicită audiență se vor înscrie telefonic la numerele: 0374 035 603 sau 0247 310 540, specificând numele, prenumele, numărul dosarului de pensie/ numărul de înregistrare al cererii, numărul de telefon de contact precum și motivele audienței. Ulterior, solicitantul va fi contactat telefonic pentru acordarea de relații. De asemenea, se pot solicita informații la orice număr de telefon afișat pe site-ul instituției: www.pensiiteleorman.ro

Precizăm că pentru accesul în sălile de relații cu publicul este necesară purtarea măștii de protecție, iar persoanele sunt rugate să păstreze distanțarea socială ținând cont de indicațiile personalului.

 

 

 

   Comunicat

Începând cu data de 15 mai 2020, se reia activitatea de Relații cu publicul la Casa Județeană de Pensii Teleorman.

Programul de Relații cu Publicul la sediul Casei Județene de Pensii Teleorman se va desfășura zilnic între orele 8³º - 13ºº.

Persoanele interesate vor putea depune documente privind stabilirea pensiei (dosare cazuri noi), recalcularea pensiei, vocații la pensie, solicitări de documente și copii de pe documente din dosarele de pensie, ajutoare de deces, petiții precum și alte documente referitoare la dosarele de pensie. Răspunsurile la solicitările depuse vor fi comunicate prin poștă sau email în funcție de solicitări.

Se menține în continuare opțiunea pentru transmiterea prin poștă a dosarelor de pensie, a solicitărilor de recalculare și de alte documente, menționând pe cerere numarul de telefon/adresa de email.

Pentru obținerea numărului de înregistrare se va apela telefonic la numerele:

 • 0374 035 603 sau 0247 310 540.

Precizăm că dosarele trebuie să cuprindă documentele de identitate în copie (carte de identitate/buletin de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, diplomă de studii, foaie matricolă), iar documentele referitoare la veniturile pe baza cărora se calculează / recalculează pensia (carnetul de muncă și adeverințe) vor fi transmise în original.

Precizăm că pentru accesul în sălile de relații cu publicul este necesară purtarea măștii de protecție, iar persoanele sunt rugate să păstreze distanțarea socială ținând cont de indicațiile personalului.

Pentru solicitanții de ajutoare de deces facem următoarele mențiuni:

-        solicitările prin poștă sau email vor fi acceptate în continuare, urmând ca plata acestora să se facă prin poștă sau prin conturile bancare prin care se primesc pensiile solicitanților.

Pentru persoanele care dețin certificatul de deces în original, plata ajutorului de deces se va efectua prin poștă sau prin cont bancar. Pentru persoanele solicitante ale ajutorului de deces care sunt pensionari ai sistemului public și primesc pensie prin cont bancar, plata ajutorului de deces, în cazul prezentării certificatului de deces în original, se va efectua prin cont bancar.

Plata prin casierie se poate efectua numai în cazuri deosebite, pentru persoanele care domiciliază la o distanță mai mare de 30 km de sediul Casei Județeane de Pensii Teleorman și care prezintă documentele în original.

Pentru cazuri urgente care nu suportă amânare, persoanele care solicită audiență se vor înscrie telefonic la numerele: 0374 035 603 sau 0247 310 540, specificând numele, prenumele, numărul dosarului de pensie/ numărul de înregistrare al cererii, numărul de telefon de contact precum și motivele audienței. Ulterior, solicitantul va fi contactat telefonic pentru acordarea de relații. De asemenea, se pot solicita informații la orice număr de telefon afișat pe site-ul instituției: www.pensiiteleorman.ro

Referitor la expertizarea medicală în vederea emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate, precizăm următoarele:

-        persoanele solicitante de expertizare medicală (pentru cazuri noi) vor prezenta documentele la Cabinetele de Expertiză Medicală (în funcție de arondarea pe cabinete așa cum este afișată pe site-ul institutiei www.pensiiteleorman.ro  cu precizarea numărului de telefon de contact) de unde vor primi informații cu privire la modalitatea de emitere și comunicare a deciziei medicale. Persoanele care au fost programate pentru revizuire medicală în perioada 16.03.2020 – 15.05.2020, vor depune documentele la cabinetele medicale, unde au fost expertizate sau prin poștă cu confirmare de primire la adresa Casei Județene de Pensii Teleorman: localitatea Alexandria, str. Dunării nr.1, județul Teleorman.

Persoanele care nu dețin documentele medicale solicitate prin decizia medicală vor lua legătura personal sau prin împuterniciți cu cabinetele medicale, în vederea stabilirii măsurilor necesare emiterii deciziei de revizuire.

Termenul de prezentare este cel prevăzut în Ordonanța de Urgență nr. 55/23.04.2020 (până la 15 iunie 2020).

Pentru persoanele programate la revizuire după data de 15 mai 2020, prezentarea se va face personal la Cabinetele de Expertiză Medicală sau prin trimitere de documente cu precizarea numărului de telefon de contact, la adresa Casei Județene de Pensii Teleorman (localitatea Alexandria, str. Dunării nr.1, județul Teleorman), cu mențiunea pentru Cabinetul de Expertiză Medicală. Persoanele care până în data de 15 iunie 2020 nu pot obține documente medicale se pot prezenta personal la cabinetele de expertiză medicale.

Mențiune: Persoanele care din diferite motive nu se pot deplasa la Cabinetele de Expertiză Medicală, vor prezenta printr-o persoană aparținătoare, pe lângă documentele medicale o adeverință de la medicul de familie, în acest sens.

Facem precizarea că prezentarea la Cabinetele de Expertiză Medicală se face obligatoriu cu mască de protecție.

Pentru persoanele care nu depun documente sau nu se prezintă la Cabinetele de Expertiză Medicală, conform mențiunilor de mai sus privind revizuirea medicală, plata pensiei de invaliditate se suspendă începând cu data de 1 iulie 2020.

Persoanele cu simptome specifice afecțiunilor respiratorii sau febră sunt rugate să evite prezenta atât la sediul Casei Județene de Pensii Teleorman cât și la Cabinetele de Expertiză Medicală.

Facem apel la pensionari și persoanele asigurate în sistemul public precum și alte persoane interesate la întelegere, cu mențiunea că măsurile mai sus menționate sunt luate pentru desfășurarea în bune condiții a întregii activități a instituției.

 

A N U N T

 

Având în vedere aplicarea prevederilor OUG nr. 55/23.04.2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, vă facem cunoscut următoarele precizări: 

Pe perioada instituirii stării de urgență, plata pensiei de urmaș se efectuează, fără dovada continuării studiilor într-o formă de invățământ organizată potrivit legii, în situația copiilor urmași dacă se află în continuarea studiilor.

Dovada continuării studiilor se prezintă Casei Județene de Pensii Teleorman în termen de 30 zile de la data încetării stării de urgență.

În consecință, în cazul copiilor beneficiari de pensie de urmaș care împlinesc vârsta de 16 ani în perioada 16.03.2020 – 15.05.2020, în care a fost instituită perioada de urgență, plata pensiei de urmaș se suspendă începând cu data de 1 iulie 2020, daca până la data de 15 iunie 2020, nu prezintă dovada continuării studiilor.ANUNȚ

Având în vedere aplicarea prevederilor OUG nr. 55/23.04.2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, vă facem cunoscut următoarele precizări: 

Pe perioada instituirii stării de urgență, se suspendă termenele și procedurile pentru revizuirea medicală în cazul persoanelor care beneficiază de pensie de invaliditate, respectiv de pensie de urmaș, stabilite în condițiile Legii nr. 263/2010, urmând a fi reluate în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 55/2020 prevede prelungirea valabilității deciziilor asupra capacității de muncă emise de medicul expert al asigurărilor sociale, precum și a documentelor doveditoare ale calității de reprezentant legal ori mandatar al persoanelor pentru care s-au emis deciziile de pensii a căror valabilitate a încetat în perioada stării de urgență, respectiv 16.03.2020 – 15.05.2020, până la expirarea perioadei de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.

De asemenea, documentul mai prevede suspendarea plății pensiilor de invaliditate stabilite în baza deciziilor medicale susmenționate începând cu luna următoare celei în care expiră perioada de 30 de zile de la data încetării stării de urgență, în situația neprezentării noului document, prevăzut de lege.

În consecință, în cazul beneficiarilor de pensie de invaliditate/pensie de urmaș, pentru care valabilitatea deciziilor medicale asiupra capacității de muncă încetează în perioada 16.03.2020 – 15.05.2020, în care a fost instituită starea de urgență, plata pensiei de invaliditate/pensie de urmaș se suspendă începând cu data de 1 iulie 2020, dacă până la data de 15.06.2020 nu se prezintă noul document.

De asemenea, în cazul beneficiarilor de drepturi plătite prin Casa Județeană de Pensii Teleorman reprezentanților legali ori mandatarilor pentru care valabilitatea actelor doveditoare privind aceste calități încetează în perioada 16.03.2020 – 15.05.2020, în care a fost instituită starea de urgență, plata drepturilor se suspendă începând cu data de 1 iulie 2020, dacă până la data de 15.06.2020 nu se prezintă noul document.A N U N T

 

 

Având în vedere aplicarea prevederilor OUG nr. 55/23.04.2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, vă facem cunoscut următoarele precizări: 

Pentru stabilirea pensiilor de urmaș și acordarea ajutorului de deces ca urmare a deceselor înregistrate în perioada stării de urgență, respectiv 16.03.2020 – 15.05.2020, Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor sau ofițerul de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor sau Primăriilor unităților administrativ-teritoriale unde nu funcționează astfel de servicii sunt obligate ca, în ziua înregistrării actului de deces, să transmită Casei Județene de Pensii Teleorman, în funcție de domiciliul persoanei decedate, extras pentru uz oficial de pe actul de deces prin:

Precizăm că această obligație încetează la 30 de zile de la data încetarii stării de urgență.

Menționăm că în cazul în care, la stabilirea/acordarea drepturilor, se  prezintă copia certificatului de deces, drepturile se vor acorda pe baza acestui document, fără a fi necesară prezentarea extrasului pentru uz oficial.

 

Comunicat


         

Având în vedere dispozițiile Decretului nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 311/14.04.2020, în documentația privind acordarea ajutorului de deces nu mai este necesar certificatul de deces în original.

Începând cu data de 15 aprilie 2020,  persoanele care solicită ajutorul de deces, în situația în care nu au obținut certificatul de deces, trebuie să menționeze în cerere localitatea, județul, data decesului și numarul de telefon al solicitantului.

Documentele privind acordarea ajutorului de deces pot fi transmise:

 • Prin poștă cu confirmare de primire pe adresa: Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul  
 • Teleorman;
 • Prin fax  la nr. 0247 311 609
 • prin e-mail: nelu.voinea@cnpp.ro ; diana.matei@cnpp.ro ; secretariat.teleorman@cnpp.ro 

Menționăm că drepturile privind ajutoarele de deces sunt valabile și pot fi ridicate în termen de 3 ani de la data decesului.

Pentru cei care aleg sau sunt nevoiți să nu se deplaseze la sediul Casei Județene de Pensii Teleorman avem rugămintea de a ne comunica prin orice mijloc de comunicare  decesul pensionarului în vederea încetării la plată a pensiei cuvenite.DOCUMENTE NECESARE:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, cu completările ulterioare;
 • copia certificatului de deces;
 • copia actului de identitate al solicitantului;
 • copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;
 • copia dovezii/declarației pe propria răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;
 • copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt și data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani;
 • copia adeverinței care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii.

De asemenea, facem cunoscut că  în baza art.18 din OUG nr. 32/26.03.2020, începând cu luna aprilie 2020 sunt suspendate pe perioada stării de urgență orice mijloace de executare silită, cu excepția pensiei de întreținere, urmând ca sumele reținute în luna aprilie 2020 să fie restituite în luna mai 2020.

Suspendarea popririlor din pensie se face pe perioada stării de urgență plus 60 de zile de la ridicarea stării de urgență.


Casa Județeană de Pensii Teleorman roagă persoanele interesate să manifeste întelegere față de eventualele erori apărute, cu rugămintea ca ele se fie sesizate telefonic la numerele: 0247 310 517 și 0247 313 403.
 

Comunicat

Având în vedere Ordonanța Militară nr. 3/24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii Covid -19 și Ordinele nr. 721/25.03.2020 respectiv, nr. 722/25.03.2020 ale Ministrului Muncii și Protecției Sociale, Casa Județeană de Pensii Teleorman informează:

Începând cu data de 27 martie 2020 toate relațiile cu publicul se desfășoară numai:

Precizăm că cererile pentru plata ajutoarelor de deces se vor transmite către CJP Teleorman  prin poștă cu confirmare de primire pe adresa: Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, urmând ca plata ajutoarelor de deces să se efectueze prin poștă  sau prin cont bancar (acolo unde este posibil).

Rugăm solicitanții ca pe cererile de plată a ajutoarelor de deces să menționeze numerele de telefon de contact.

Menționăm că drepturile privind ajutoarele de deces sunt valabile și pot fi ridicate în termen de 3 ani de la data decesului.

Precizăm că pentru înscrierea la pensie (cazuri noi), recalculări pensii și înscrierea pentru expertizare medicală, rămân valabile procedurile anterioare comunicate de către noi, respectiv înscrierea prin telefon  la nr. 0374 035 603; nr. 0247 310 540.

Pentru alte solicitări (reordonanțarea drepturilor de pensie neridicate, notificări privind neasigurarea în sistemul public de pensii, adeverințe venituri din pensii, copii de documente din dosarul de pensie), solicitanții se vor adresa prin poștă cu confirmare de primire, prin fax la nr. 0247 311 609 sau prin e-mail secretariat.teleorman@cnpp.ro

Pentru persoanele cu contract de asigurare care doresc să achite rata lunară o pot face în contul menționat în contractul de asigurare deschis la Trezoreria Alexandria -RO89TREZ60622210304XXXXX.

Rugăm solicitanții să înțeleagă eventualele întârzieri în comunicarea răspunsurilor prin poștă precum și îngrădirea accesului fizic la sediul Casei Județeane de Pensii Teleorman sau la Cabinetele de Expertiză Medicală, cu mențiunea că  aceste măsuri sunt luate pentru protejarea sănătății dumneavoastră și ale personalului instituției.

 

ANUNȚ

REFERITOR LA ACTIVITATEA CABINETELOR DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ

 

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa Județeană de Pensii Teleorman anunță noi măsuri referitoare la:

Pensiile de invaliditate – cazuri noi.

1.       În cazul pensiilor de invaliditate, cazuri noi, cererea completată, împreună cu documentele medicale vor fi depuse în plic sigilat la Casa Județeană de Pensii Teleorman sau prin intermediul serviciilor poștale (fizice sau electronice).

2.       Modelul de cerere pentru expertizarea medicală a capacității de muncă se găsește pe site-ul CJP Teleorman, www.pensiiteleorman.ro  în secținea Formulare Utile.

3.       Înscrierea cererilor pentru expertizarea medicală a capacității de muncă se va face la numerele de telefon: 0374 035 603 și 0247 310 540.

4.       Expertizarea nu va presupune prezența fizică a solicitantului în cabinetul de expertiză, ci se va fundamenta strict pe documentele transmise. 

 

5.       Deciziile medicale vor fi transmise după expertizare prin poștă cu confirmare de primire.

 

Pentru cei programați în vederea revizuirii medicale prezența nu este obligatorie urmând a fi reluată procedura după încheierea stării de urgență.

 

 

ANUNȚ

      Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/16.03.2020, Casa Județeană de Pensii Teleorman informează că începând cu data de 23 martie 2020, se primesc doar cereri pentru ajutoare de deces în zilele de Relații cu publicul:

LUNI             8³º - 13ºº

MIERCURI  8³º - 13ºº

VINERI         8³º - 13ºº

 

COMUNICAT

      Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/16.03.2020, Casa Județeană de Pensii Teleorman face următoarele precizări:
      Începând cu data de 23 martie 2020, programul de Relații cu publicul se stabilește între orele 8:30 – 13:00 în zilele de luni, miercuri și vineri.
      Pentru înregistrarea dosarelor noi de pensii și a cererilor de recalculare, solicitanții se pot adresa la numerele de telefon: 0374 035 603 și 0247/310 540 sau pe adresele de e-mail: mariana.pavu@cnpp.ro și diana.matei@cnpp.ro , precizând în acest sens următoarele date personale: nume, prenume, codul numeric personal (CNP) și telefonul de contact, urmând a li se comunica în termen util numărul de înregistrare și data la care să se prezinte pentru depunerea documentelor.
      De asemenea, se pot transmite prin poștă cu confirmare de primire documente de recalculare pensii cuprinzând cererea completată și semnată precum și documentele doveditoare în original.
      Alte solicitări decât cele sus-menționate, se pot transmite prin poștă, urmând ca răspunsurile să fie comunicate tot prin poștă.
    Precizăm că formularele de cereri se găsesc pe site-ul CJP Teleorman www.pensiiteleorman.ro , în secțiunea Formulare Utile.
      De asemenea, informăm că seria nr. 3 de bilete se anulează, urmând ca persoanele care au ridicat biletele să le depună însoțite de cerere la sediul CJP Teleorman pentru restituirea banilor.
      Programul de lucru la CJP Teleorman, se va desfășura în special pentru depunerea și ridicarea ajutoarelor de deces conform programului sus-menționat (luni, miercuri și vineri, între orele 8³⁰ – 13⁰⁰).
      Pentru alte solicitări ( petiții, solicitări de date de informații de interes public, copii decizii de pensie, solicitări modificare de plată) va fi folosită adresa de e-mail secretariat.teleorman@cnpp.ro
      Facem apel la pensionari și persoanele asigurate în sistemul public de pensii precum și alte persoane interesate la întelegere privind măsurile de restrângere a accesului fizic, cu mențiunea că acestea sunt luate pentru a asigura în bune condiții activitatea de calcul și plată a pensiilor, în perioada următoare.

 

 

 

A N U N Ț

      Având în vedere Hotărârea nr. 9 din 14.03.2020 a Comitetului Național Pentru Situații Speciale de Urgență pentru instituirea unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID – 19 (Coronavirus), vă comunicăm faptul că activitatea de eliberare a biletelor de tratament balnear este suspendată pe perioada stării de urgență.
      Data reluării activității de acordare de bilete va fi comunicată ulterior.
      Biletele care au fost eliberate vor fi anulate, inclusiv în aplicația SPA, urmâd ca hbeneficiarii să solicite restituirea integrală a contribuțției.
      Beneficiarii biletelor anulate vor putea beneficia de un nou bilet de tratament în anul curent dacă vor depune o nouă cerere și vor solicita o altă perioadă.
      Noile cereri pentru acordarea biletelor de tratament balnear se vor putea depune pe e-mail secretariat.teleorman@cnpp.ro sau prin poștă.

 

ANUNȚ

      Din motive de siguranţă medicală, legate de prevenirea răspândirii şi infectării cu COVID-19, Casa Naţională de Pensii Publice anunţă că activitatea de revizuire medicală a pensionarilor de invaliditate va fi suspendată începând cu data de 16.03.2020, urmând ca, în funcţie de evoluţia situaţiei, să fie anunţate alte decizii.
      Măsura are în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii nr.6/09.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă privind măsurile suplimentare de combatere a noului Coronavirus, Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 592/11.03.2020, precum şi faptul că în spitale s-a instaurat carantina, iar pensionarii de invaliditate care trebuie expertizaţi nu pot beneficia de analize medicale şi investigaţii necesare evaluării medicale.
      Asigurăm pe toţi pensionarii de invaliditate că plata drepturilor de pensie va fi continuată în toată perioada în care revizuirea medicală este suspendată.

COMUNICAT

Având în vedere evoluția la nivel național a amenințării create de infecția cu coronavirus  (COVID – 19), Casa Județeană de Pensii Teleorman informează pensionarii și persoanele interesate:
          Au fost asigurate fondurile bănești pentru achitarea la timp a pensiilor prin Compania Națională Poșta Română SA și băncile cu care s-au încheiat Convenții privind plata prin cont bancar.  Se recomandă ca pe viitor, pensionarii să solicite plata prin cont bancar a pensiilor.

- Pentru a evita aglomerarea din spațiile comune a Casei Județene de Pensii Teleorman și a Cabinetelor de Expertiză Medicală (Alexandria și Roșiorii de Vede) se recomandă transmiterea de solicitări (cereri privind recalcularea pensiilor și a documentelor doveditoare)  prin poștă. Solicitarea de informații să se efectueze prin scrisori cu confirmare de primire, telefonic sau prin e-mail la adresa: secretariat.teleorman@cnpp.ro Se va evita prezentarea personală pentru eliberarea adeverințelor de stagii de cotizare precum și solicitări de alte documente de la Casa Județeană de Pensii Teleorman.

   De asemenea, pentru informații referitoare la stabilirea și plata drepturilor de pensie, recalculări pensii, stagii de cotizare și plata ajutorului de deces, rugăm ca persoanele interesate să se adreseze în scris sau la telefonul 0247/310517.

- Se va respecta programul de eliberare a biletelor de tratament stabilit prin telefon cu lucrătorii din cadrul compartimentului sau prin înștiințările primite prin poștă.

- Persoanele care prezintă simptome specifice bolilor respiratorii și care sunt programate pentru revizuirea medicală vor anunța prin aparținători cabinetele de expertiză medicală pentru amânarea revizuirii medicale.

- Programul de relații cu publicul se va desfășura după orarul stabilit în zilele de luni, miercuri și vineri, pentru depunerea dosarelor noi de pensii, încheierea contractelor de asigurare socială și plata ajutorului de deces.

- Precizăm că audiențele susținute de către conducerea instituției, vor fi suspendate în perioada 11 martie 2020 – 16 aprilie 2020 (inclusiv).

Rugăm persoanele interesate să analizeze cu maximă responsabilitate oportunitatea prezentării la Casa Județeană de pensii Teleorman.

 

 

COMUNICAT

       Începând cu anul 2020, modalitatea de întocmire a ordinii de ierarhizare a cererilor pentru redistribuirea locurilor nevalorificate în perioadele anterioare, se realizează conform art. C3 din Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2020 aprobate prin Ordinul nr. 347/05.02.2020 al Președintelui CNPP, în ziua stabilită pentru fiecare serie în parte, în următoarele condiții:

 • În baza cererilor depuse de catre persoanele interesate la Compartimentul Gestiune Bilete de tratament, etaj. 1 din cadrul instituției noastre.
 • În ordinea descrescătoare a calculării punctajului în aplicația informatică:

- dacă, mai multe cereri au același punctaj, ele se ordonează descrescător după punctajul primit conform numărului de bilete de care a beneficiat în ultimii 2 ani.

- dacă, după această etapă mai multe cereri au același punctaj, atunci ele se ordonează crescător după venit.

- dacă și după parcurgerea acestor două etape se identifică cereri cu același punctaj final, atunci cererile se ordonează după numărul de înregistrare, prioritate având cererea cu numărul cel mai mic.

Criteriile sunt publicate pe site-ul CJP Teleorman (www.pensiiteleorman.ro) și la avizierul instituției noastre.

COMUNICATAjutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, pensionar pentru limită de vârstă, se acordă începând cu data de 1 septembrie 2021, data intrării în vigoare a Legii nr 127 / 08 iulie 2019 privind sistemul public de pensii, în următoarele condiții:

 • solicitantul să nu aibă pensie de urmaș stabilită din pensia decedatului;
 • a realizat stagiul complet de cotizare și a împlinit vârsta standard de pensionare, prevăzută de anexa nr. 5 din lege;
 • solicitantul nu s-a recăsătorit iar durata căsătoriei să fie de minimum 10 ani.

Ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor se calculează prin aplicarea procentului de 25% asupra cuantumului pensiei susținătorului decedat.


În situaţia persoanelor care beneficiază, prin cumul, de una sau mai multe dintre categoriile de pensie prevăzute în sistemul public de pensii, de pensie din sisteme neintegrate sistemului public de pensii ori de pensie din alte state, precum şi de drepturi stabilite şi plătite de casele teritoriale de pensii în baza unor legi speciale, la acordarea ajutorului lunar se are în vedere nivelul cumulat al tuturor acestor venituri, cu precizarea că suma drepturilor acordate să nu depășească 80% din salariul minim brut pe țară.COMUNICATÎncepând cu data de 01 septembrie 2021, femeile care au născut 3 copii beneficiază de reducerea cu 6 ani a vârstei standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 5 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii, în următoarele condiții:

 • au realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani;
 • au născut 3 copii şi i-au crescut până la vârsta de 16 ani.

De asemenea, începând cu al patrulea copil la reducerea cu 6 ani a vârstei de pensionare se adaugă câte un an în plus.

Menționăm că reducerea acordată femeilor la înscrierea la pensie pentru limită de vârstă, se aplică şi în cazul în care numărul de copii cuprinde şi copii adoptaţi şi crescuţi pe o perioadă de cel puţin 13 ani.COMUNICAT

 

În Monitorul Oficial al României nr. 563/09.07.2019 a fost publicată Legea nr. 127 din 08 iulie 2019 privind sistemul public de pensii, lege care va intra în vigoare la data de 1 septembrie 2021.

IMPORTANT


Începând cu data de 12 iulie 2019, intră în vigoare art. 139 din Legea nr. 127/ 08 iulie 2019, conform căruia deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă.

Precizăm că deciziile necontestate în termen de 45 de zile de la comunicare, ramân definitive.

 

 

PRECIZĂRI
REFERITOARE LA APLICAREA LEGII NR. 221/27.07.2018
PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR.263/2010

 

Legea nr.221/27.07.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 661 din 30 iulie 2018 și intră în vigoare la data de 02.08.2018.
Legea aduce modificări și completări la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii și are două categorii de dispoziții, respectiv:
 •  dispoziții care vizează persoanele care vor solicita deschiderea drepturilor de pensii începând cu data intrării în vigoare a actului normativ în discuție, atât din punct de vedere al reducerii vârstei standard de pensionare, cât și din punct de vedere al stagiului complet de cotizare care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual;
 •  dispoziții care vizează anumite categorii de pensionari cu drepturi în plată, care vor beneficia de recalcularea acestor drepturi prin utilizarea – la determinarea punctajului mediu anual – a unui stagiu complet de cotizare mai mic decât cel utilizat inițial.

Sunt avute în vedere:

 • persoanele care au realizat un număr determinat de ani în condițiile fostei grupe I de muncă (anterior datei de 01.04.2001) și în condiții speciale de muncă, pentru care vârsta standard de pensionare se reduce cu 1 până la 12 ani, în funcție de numărul de ani de stagiu de cotizare realizați în aceste condiții, sub rezerva realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de legea nr. 263/2010
 • anumite categorii socio-profesionale care sunt încadrate în condiții speciale de muncă și care beneficiază de o reducere mai mare de 12 ani a vârstei standard de pensionare, precum și de un cuantum majorat al pensiei prin utilizarea - la determinarea punctajului mediu anual – a unui stagiu complet de cotizare mai mic decât cel general; sub rezerva realizării unui anumit număr de ani lucrați în aceste locuri de muncă;
 • pensionari care au beneficiat de majorarea prevăzută la art.169`1 și care – până la data de 31.12.2015 – au avut drepturi stabilite sau recalculate prin utilizarea unui stagiu de cotizare mai mic decât cel general, datorită unor reglementări cu caracter special sau a dispozițiilor unor hotărâri judecătorești;
 • pensionari cu drepturi deschise între data de 01.01.2011 și data intrării în vigoare a prezentei legi și care au desfășurat un număr determinat de ani în condițiile speciale prevăzute la art. 30 alin.1, lit. d). e) și f) din Legea nr.263/2010.
În ceea ce privește recalcularea pensiilor cuvenite sau aflate în plată la data de 1 august 2018, procedura instituită prin Legea nr.221/2018 prevede că:
 • Recalcularea se realizează DIN OFICIU, nefiind necesară formularea și înregistrarea unor cereri;
 • Recalcularea se va realiza în perioada 01.10.2018 – 30.09.2019;
 • Drepturile recalculate se cuvin și se acordă de la data de 01.10.2018, indiferent de data emiterii/comunicării deciziei de recalculare
N.B. În ceea ce privește recalcularea drepturilor aflate în plată, Legea nr.221/2018 nu se referă la persoanele care:
 • și-au deschis drepturile de pensie anterior datei de 01.01.2011 dar au beneficiat de majorarea punctajului mediu anual în conformitate cu prevederile OUG nr.100/2008, ale OUG nr. 209/2008, ale Legii nr. 218/2009 și ale art. 169 din Legea nr.263/2010;
 • și-au deschis drepturile de pensie după data de 01.01.2011, dar au făcut obiectul Legii nr.155/2016 (minerii din subteran, personalul din zonele I și II de radiații);
 • și-au deschis drepturile de pensie după data de 01.01.2011 dar au realizat activități încadrate în condiții speciale, altele decât cele prevăzute la art.30, alin.1, lit. d), e) și f)

Trimitere către Noutăți - Legea nr. 221 din 27 iulie 2018