Coordonate de contact ale persoanei responsabile pentru Legea nr. 544/2001

Responsabil Relaţii Publice - consilier superior Petcu Nicoleta

        Adresa: str. Dunarii, nr. 1, localitatea - Alexandria, judeţul Teleorman

        Tel: 0247/310517 - int. 111

        E-mail: nicoleta.petcu@cnpp.ro