Ajutorul de deces

AJUTORUL DE DECES

 

          In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana cara face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau, in lipsa acestora, oricare persoana care face aceasta dovada.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat valoarea castigului salarial mediu brut.

Ajutorul de deces se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat si se acordă la cerere pe baza certificatului de deces.

 

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:

  • Casa Județeană de Pensii Teleorman în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi IV şi alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia;
  • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

 

Pentru perioada 01.01.2020 – 08.01. 2020 cuantumul ajutorului de deces a fost astfel:

-   5.163 lei  în cazul asiguratului sau pensionarului;

-   2.582 lei în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

Cu data de 09.01.2020  data intrării în vigoare a Legii nr. 6 /2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, cuantumul ajutorului de deces se stabilește astfel:

-   5.429 lei  în cazul asiguratului sau pensionarului;

-   2.715 lei  în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces – anexa nr. 11 (de la Xerox);
  • certificat de deces (original şi copie);
  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original);
în cazul salariaților decedați – extras de pe REVISAL eliberat de unitatea angajatoare.

 


VALOAREA AJUTORULUI DE DECES

ÎNCEPÂND CU 1 APRILIE 2001AnulLuna

Valoarea ajutorului de deces

( lei)

In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului

In cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului

2001

Aprilie

4.500.000

2.250.000

2002

Ianuarie

5.582.000

2.791.000

2003

Ianuarie

6.962.000

3.481.000

2004

Ianuarie

7.682.000

3.841.000

2005

Ianuarie

Iulie

9.400.000

940

4.700.000

470

2006

Ianuarie

1.077

538

2007

Ianuarie

1.270

635

2008

Ianuarie

1.550

775

2009

Ianuarie

1.702

851

2010

Ianuarie

1.836

918

2011

Ianuarie

2.022

1.011

2012

Ianuarie

2.117

1.059

2013

Ianuarie

2.223

1.112

2014

Ianuarie

2.298

1.149

2015

Ianuarie

2.415

1.208

2016

Ianuarie

2.681

1.341

2017

1 ian-19 feb

20 feb

2.681

3.131

1.341

1.566


2018

1 ian-05 ian

06 ian

3.131

4.162

1.566

2.081


2019

1 ian-14 mar

15 mar

4.162

5.163

2.081

2.582


2020

1 ian-8 ian

9 ian

5.163

5.429

2.582

2.715