CONSTRUIEȘTE-ȚI VIITORUL 

DIN TIMP!

BINE AŢI VENIT PE SITE-UL

CASEI JUDEŢENE DE PENSII TELEORMAN


    Casa Judeţeană de Pensii Teleorman este organizată şi funcţionează ca serviciu public descentralizat, în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor HG 118/2012 privind aprobarea Statutului CNPP.

    Casa Judeţeană de Pensii Teleorman asigură, în teritoriu, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale precum şi realizarea sarcinilor şi atribuţiilor ce decurg din aplicarea prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

    Site-ul nostru îşi propune să vină în sprijinul tuturor celor interesaţi în vederea unei corecte şi prompte informări asupra domeniului de activitate al instituţiei, furnizând informaţii utile în ceea ce priveşte stabilirea şi plata pensiilor şi a altor prestaţii sociale, asigurarea cetăţenilor în sistemul asigurărilor sociale, activitatea de expertiză medicală.

    Pentru a facilita colaborarea cu instituţia noastră, prin intermediul site-ului sunt puse la dispoziţia cetăţenilor formularele necesare a fi completate în vederea obţinerii drepturilor solicitate.

    În speranţa că am reuşit să răspundem necesităţilor dumneavoastră în calitate de asiguraţi ai sistemului public de pensii, vă mulţumim că aţi accesat site-ul nostru şi vă dorim navigare plăcută.
PRECIZĂRI
REFERITOARE LA APLICAREA LEGII NR. 221/27.07.2018
PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR.263/2010

 

Legea nr.221/27.07.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 661 din 30 iulie 2018 și intră în vigoare la data de 02.08.2018.
Legea aduce modificări și completări la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii și are două categorii de dispoziții, respectiv:
 •  dispoziții care vizează persoanele care vor solicita deschiderea drepturilor de pensii începând cu data intrării în vigoare a actului normativ în discuție, atât din punct de vedere al reducerii vârstei standard de pensionare, cât și din punct de vedere al stagiului complet de cotizare care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual;
 •  dispoziții care vizează anumite categorii de pensionari cu drepturi în plată, care vor beneficia de recalcularea acestor drepturi prin utilizarea – la determinarea punctajului mediu anual – a unui stagiu complet de cotizare mai mic decât cel utilizat inițial.

Sunt avute în vedere:

 • persoanele care au realizat un număr determinat de ani în condițiile fostei grupe I de muncă (anterior datei de 01.04.2001) și în condiții speciale de muncă, pentru care vârsta standard de pensionare se reduce cu 1 până la 12 ani, în funcție de numărul de ani de stagiu de cotizare realizați în aceste condiții, sub rezerva realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de legea nr. 263/2010
 • anumite categorii socio-profesionale care sunt încadrate în condiții speciale de muncă și care beneficiază de o reducere mai mare de 12 ani a vârstei standard de pensionare, precum și de un cuantum majorat al pensiei prin utilizarea - la determinarea punctajului mediu anual – a unui stagiu complet de cotizare mai mic decât cel general; sub rezerva realizării unui anumit număr de ani lucrați în aceste locuri de muncă;
 • pensionari care au beneficiat de majorarea prevăzută la art.169`1 și care – până la data de 31.12.2015 – au avut drepturi stabilite sau recalculate prin utilizarea unui stagiu de cotizare mai mic decât cel general, datorită unor reglementări cu caracter special sau a dispozițiilor unor hotărâri judecătorești;
 • pensionari cu drepturi deschise între data de 01.01.2011 și data intrării în vigoare a prezentei legi și care au desfășurat un număr determinat de ani în condițiile speciale prevăzute la art. 30 alin.1, lit. d). e) și f) din Legea nr.263/2010.
În ceea ce privește recalcularea pensiilor cuvenite sau aflate în plată la data de 1 august 2018, procedura instituită prin Legea nr.221/2018 prevede că:
 • Recalcularea se realizează DIN OFICIU, nefiind necesară formularea și înregistrarea unor cereri;
 • Recalcularea se va realiza în perioada 01.10.2018 – 30.09.2019;
 • Drepturile recalculate se cuvin și se acordă de la data de 01.10.2018, indiferent de data emiterii/comunicării deciziei de recalculare
N.B. În ceea ce privește recalcularea drepturilor aflate în plată, Legea nr.221/2018 nu se referă la persoanele care:
 • și-au deschis drepturile de pensie anterior datei de 01.01.2011 dar au beneficiat de majorarea punctajului mediu anual în conformitate cu prevederile OUG nr.100/2008, ale OUG nr. 209/2008, ale Legii nr. 218/2009 și ale art. 169 din Legea nr.263/2010;
 • și-au deschis drepturile de pensie după data de 01.01.2011, dar au făcut obiectul Legii nr.155/2016 (minerii din subteran, personalul din zonele I și II de radiații);
 • și-au deschis drepturile de pensie după data de 01.01.2011 dar au realizat activități încadrate în condiții speciale, altele decât cele prevăzute la art.30, alin.1, lit. d), e) și f)

Trimitere către Noutăți - Legea nr. 221 din 27 iulie 2018