CONSTRUIEȘTE-ȚI VIITORUL 

DIN TIMP!

BINE AŢI VENIT PE SITE-UL

CASEI JUDEŢENE DE PENSII TELEORMAN


    Casa Judeţeană de Pensii Teleorman este organizată şi funcţionează ca serviciu public descentralizat, în subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor HG 118/2012 privind aprobarea Statutului CNPP.

    Casa Judeţeană de Pensii Teleorman asigură, în teritoriu, aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale precum şi realizarea sarcinilor şi atribuţiilor ce decurg din aplicarea prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

    Site-ul nostru îşi propune să vină în sprijinul tuturor celor interesaţi în vederea unei corecte şi prompte informări asupra domeniului de activitate al instituţiei, furnizând informaţii utile în ceea ce priveşte stabilirea şi plata pensiilor şi a altor prestaţii sociale, asigurarea cetăţenilor în sistemul asigurărilor sociale, activitatea de expertiză medicală.

    Pentru a facilita colaborarea cu instituţia noastră, prin intermediul site-ului sunt puse la dispoziţia cetăţenilor formularele necesare a fi completate în vederea obţinerii drepturilor solicitate.

    În speranţa că am reuşit să răspundem necesităţilor dumneavoastră în calitate de asiguraţi ai sistemului public de pensii, vă mulţumim că aţi accesat site-ul nostru şi vă dorim navigare plăcută.