CONSTRUIEȘTE-ȚI VIITORUL 

DIN TIMP!


INFORMARE

Casa Națională de Pensii Publice aduce la cunoștință faptul că, pentru luna ianuarie 2020, dată fiind perioada sărbătorilor de iarnă, se decalează cu câteva zile plata drepturilor bănești pentru beneficiarii ale căror drepturi se achită prin intermediul C.N. Poșta Română S.A.

Astfel, în mod excepțional, drepturile se vor achita la domiciliul beneficiarilor în perioada 10 – 20 ianuarie 2020.

În cazul pensionarilor avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu), drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale până la data de 22 ianuarie 2020.

În cazul drepturilor care se achită prin cont bancar, calendarul de plată nu se modifică.  
În atenţia copiilor beneficiari ai pensiei de urmaş

Casa Judeţeană de Pensii Teleorman informează:

În conformitate cu prevederile art. 114 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, în situația copilului beneficiar al unei pensii de urmaș, în condițiile prevăzute la art. 84 lit.b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie 2019.

Pentru a preîntâmpina situațiile care conduc la neplata drepturilor de pensie de urmaș, copii urmași în vârstă de peste 16 ani, au obligația să prezinte la Casa Județeană de Pensii Teleorman, adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv 2019 – 2020 urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinței este 25 septembrie 2019.

Întrucât anul universitar începe la 1 octombrie 2019 și în consecință studenții urmași în vârstă de până la 26 de ani sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25.09.2019 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceștia au obligația de a depune la Casa Județeană de Pensii Teleorman, până la la data de 25.09.2019 o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că își continuă studiile în anul universitar 2019 – 2020, însoțită de un cupon de pensie și copia buletinului de identitate a copilului urmaș sau a tutorelui, unde este cazul.

Nedepunerea declarației pe propria răspundere, în sensul continuării studiilor, până la data de 25.09.2019, conduce la reținerea de la plată a pensiei de urmaș aferentă lunii octombrie 2019. Ulterior, în situația neprezentării adeverinței prin care se face dovada continuării  studiilor, până la data de 25.10.2019, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie 2019 va fi reținută de la plată.

Pensiile reținute de la plată, se vor plăti în luna următoare prezentării documentelor solicitate, cu acordarea retroactivă a drepturilor suspendate.COMUNICATAjutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, pensionar pentru limită de vârstă, se acordă începând cu data de 1 septembrie 2021, data intrării în vigoare a Legii nr 127 / 08 iulie 2019 privind sistemul public de pensii, în următoarele condiții:

 • solicitantul să nu aibă pensie de urmaș stabilită din pensia decedatului;
 • a realizat stagiul complet de cotizare și a împlinit vârsta standard de pensionare, prevăzută de anexa nr. 5 din lege;
 • solicitantul nu s-a recăsătorit iar durata căsătoriei să fie de minimum 10 ani.

Ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor se calculează prin aplicarea procentului de 25% asupra cuantumului pensiei susținătorului decedat.


În situaţia persoanelor care beneficiază, prin cumul, de una sau mai multe dintre categoriile de pensie prevăzute în sistemul public de pensii, de pensie din sisteme neintegrate sistemului public de pensii ori de pensie din alte state, precum şi de drepturi stabilite şi plătite de casele teritoriale de pensii în baza unor legi speciale, la acordarea ajutorului lunar se are în vedere nivelul cumulat al tuturor acestor venituri, cu precizarea că suma drepturilor acordate să nu depășească 80% din salariul minim brut pe țară.COMUNICATÎncepând cu data de 01 septembrie 2021, femeile care au născut 3 copii beneficiază de reducerea cu 6 ani a vârstei standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 5 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii, în următoarele condiții:

 • au realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani;
 • au născut 3 copii şi i-au crescut până la vârsta de 16 ani.

De asemenea, începând cu al patrulea copil la reducerea cu 6 ani a vârstei de pensionare se adaugă câte un an în plus.

Menționăm că reducerea acordată femeilor la înscrierea la pensie pentru limită de vârstă, se aplică şi în cazul în care numărul de copii cuprinde şi copii adoptaţi şi crescuţi pe o perioadă de cel puţin 13 ani.COMUNICAT

 

În Monitorul Oficial al României nr. 563/09.07.2019 a fost publicată Legea nr. 127 din 08 iulie 2019 privind sistemul public de pensii, lege care va intra în vigoare la data de 1 septembrie 2021.

IMPORTANT


Începând cu data de 12 iulie 2019, intră în vigoare art. 139 din Legea nr. 127/ 08 iulie 2019, conform căruia deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă.

Precizăm că deciziile necontestate în termen de 45 de zile de la comunicare, ramân definitive.

 

 

PRECIZĂRI
REFERITOARE LA APLICAREA LEGII NR. 221/27.07.2018
PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR.263/2010

 

Legea nr.221/27.07.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 661 din 30 iulie 2018 și intră în vigoare la data de 02.08.2018.
Legea aduce modificări și completări la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii și are două categorii de dispoziții, respectiv:
 •  dispoziții care vizează persoanele care vor solicita deschiderea drepturilor de pensii începând cu data intrării în vigoare a actului normativ în discuție, atât din punct de vedere al reducerii vârstei standard de pensionare, cât și din punct de vedere al stagiului complet de cotizare care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual;
 •  dispoziții care vizează anumite categorii de pensionari cu drepturi în plată, care vor beneficia de recalcularea acestor drepturi prin utilizarea – la determinarea punctajului mediu anual – a unui stagiu complet de cotizare mai mic decât cel utilizat inițial.

Sunt avute în vedere:

 • persoanele care au realizat un număr determinat de ani în condițiile fostei grupe I de muncă (anterior datei de 01.04.2001) și în condiții speciale de muncă, pentru care vârsta standard de pensionare se reduce cu 1 până la 12 ani, în funcție de numărul de ani de stagiu de cotizare realizați în aceste condiții, sub rezerva realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de legea nr. 263/2010
 • anumite categorii socio-profesionale care sunt încadrate în condiții speciale de muncă și care beneficiază de o reducere mai mare de 12 ani a vârstei standard de pensionare, precum și de un cuantum majorat al pensiei prin utilizarea - la determinarea punctajului mediu anual – a unui stagiu complet de cotizare mai mic decât cel general; sub rezerva realizării unui anumit număr de ani lucrați în aceste locuri de muncă;
 • pensionari care au beneficiat de majorarea prevăzută la art.169`1 și care – până la data de 31.12.2015 – au avut drepturi stabilite sau recalculate prin utilizarea unui stagiu de cotizare mai mic decât cel general, datorită unor reglementări cu caracter special sau a dispozițiilor unor hotărâri judecătorești;
 • pensionari cu drepturi deschise între data de 01.01.2011 și data intrării în vigoare a prezentei legi și care au desfășurat un număr determinat de ani în condițiile speciale prevăzute la art. 30 alin.1, lit. d). e) și f) din Legea nr.263/2010.
În ceea ce privește recalcularea pensiilor cuvenite sau aflate în plată la data de 1 august 2018, procedura instituită prin Legea nr.221/2018 prevede că:
 • Recalcularea se realizează DIN OFICIU, nefiind necesară formularea și înregistrarea unor cereri;
 • Recalcularea se va realiza în perioada 01.10.2018 – 30.09.2019;
 • Drepturile recalculate se cuvin și se acordă de la data de 01.10.2018, indiferent de data emiterii/comunicării deciziei de recalculare
N.B. În ceea ce privește recalcularea drepturilor aflate în plată, Legea nr.221/2018 nu se referă la persoanele care:
 • și-au deschis drepturile de pensie anterior datei de 01.01.2011 dar au beneficiat de majorarea punctajului mediu anual în conformitate cu prevederile OUG nr.100/2008, ale OUG nr. 209/2008, ale Legii nr. 218/2009 și ale art. 169 din Legea nr.263/2010;
 • și-au deschis drepturile de pensie după data de 01.01.2011, dar au făcut obiectul Legii nr.155/2016 (minerii din subteran, personalul din zonele I și II de radiații);
 • și-au deschis drepturile de pensie după data de 01.01.2011 dar au realizat activități încadrate în condiții speciale, altele decât cele prevăzute la art.30, alin.1, lit. d), e) și f)

Trimitere către Noutăți - Legea nr. 221 din 27 iulie 2018