CONSTRUIEȘTE-ȚI VIITORUL 

DIN TIMP!
 

 

 

 

 

Comunicat

Având în vedere Ordonanța Militară nr. 3/24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii Covid -19 și Ordinele nr. 721/25.03.2020 respectiv, nr. 722/25.03.2020 ale Ministrului Muncii și Protecției Sociale, Casa Județeană de Pensii Teleorman informează:

Începând cu data de 27 martie 2020 toate relațiile cu publicul se desfășoară numai:

Precizăm că cererile pentru plata ajutoarelor de deces se vor transmite către CJP Teleorman  prin poștă cu confirmare de primire pe adresa: Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, urmând ca plata ajutoarelor de deces să se efectueze prin poștă  sau prin cont bancar (acolo unde este posibil).

Rugăm solicitanții ca pe cererile de plată a ajutoarelor de deces să menționeze numerele de telefon de contact.

Menționăm că drepturile privind ajutoarele de deces sunt valabile și pot fi ridicate în termen de 3 ani de la data decesului.

Precizăm că pentru înscrierea la pensie (cazuri noi), recalculări pensii și înscrierea pentru expertizare medicală, rămân valabile procedurile anterioare comunicate de către noi, respectiv înscrierea prin telefon  la nr. 0374 035 603; nr. 0247 310 540.

Pentru alte solicitări (reordonanțarea drepturilor de pensie neridicate, notificări privind neasigurarea în sistemul public de pensii, adeverințe venituri din pensii, copii de documente din dosarul de pensie), solicitanții se vor adresa prin poștă cu confirmare de primire, prin fax la nr. 0247 311 609 sau prin e-mail secretariat.teleorman@cnpp.ro

Pentru persoanele cu contract de asigurare care doresc să achite rata lunară o pot face în contul menționat în contractul de asigurare deschis la Trezoreria Alexandria -RO89TREZ60622210304XXXXX.

Rugăm solicitanții să înțeleagă eventualele întârzieri în comunicarea răspunsurilor prin poștă precum și îngrădirea accesului fizic la sediul Casei Județeane de Pensii Teleorman sau la Cabinetele de Expertiză Medicală, cu mențiunea că  aceste măsuri sunt luate pentru protejarea sănătății dumneavoastră și ale personalului instituției.

 

ANUNȚ

REFERITOR LA ACTIVITATEA CABINETELOR DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ

 

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa Județeană de Pensii Teleorman anunță noi măsuri referitoare la:

Pensiile de invaliditate – cazuri noi.

1.       În cazul pensiilor de invaliditate, cazuri noi, cererea completată, împreună cu documentele medicale vor fi depuse în plic sigilat la Casa Județeană de Pensii Teleorman sau prin intermediul serviciilor poștale (fizice sau electronice).

2.       Modelul de cerere pentru expertizarea medicală a capacității de muncă se găsește pe site-ul CJP Teleorman, www.pensiiteleorman.ro  în secținea Formulare Utile.

3.       Înscrierea cererilor pentru expertizarea medicală a capacității de muncă se va face la numerele de telefon: 0374 035 603 și 0247 310 540.

4.       Expertizarea nu va presupune prezența fizică a solicitantului în cabinetul de expertiză, ci se va fundamenta strict pe documentele transmise. 

 

5.       Deciziile medicale vor fi transmise după expertizare prin poștă cu confirmare de primire.

 

Pentru cei programați în vederea revizuirii medicale prezența nu este obligatorie urmând a fi reluată procedura după încheierea stării de urgență.

 

 

ANUNȚ

      Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/16.03.2020, Casa Județeană de Pensii Teleorman informează că începând cu data de 23 martie 2020, se primesc doar cereri pentru ajutoare de deces în zilele de Relații cu publicul:

LUNI             8³º - 13ºº

MIERCURI  8³º - 13ºº

VINERI         8³º - 13ºº

 

COMUNICAT

      Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/16.03.2020, Casa Județeană de Pensii Teleorman face următoarele precizări:
      Începând cu data de 23 martie 2020, programul de Relații cu publicul se stabilește între orele 8:30 – 13:00 în zilele de luni, miercuri și vineri.
      Pentru înregistrarea dosarelor noi de pensii și a cererilor de recalculare, solicitanții se pot adresa la numerele de telefon: 0374 035 603 și 0247/310 540 sau pe adresele de e-mail: mariana.pavu@cnpp.ro și diana.matei@cnpp.ro , precizând în acest sens următoarele date personale: nume, prenume, codul numeric personal (CNP) și telefonul de contact, urmând a li se comunica în termen util numărul de înregistrare și data la care să se prezinte pentru depunerea documentelor.
      De asemenea, se pot transmite prin poștă cu confirmare de primire documente de recalculare pensii cuprinzând cererea completată și semnată precum și documentele doveditoare în original.
      Alte solicitări decât cele sus-menționate, se pot transmite prin poștă, urmând ca răspunsurile să fie comunicate tot prin poștă.
    Precizăm că formularele de cereri se găsesc pe site-ul CJP Teleorman www.pensiiteleorman.ro , în secțiunea Formulare Utile.
      De asemenea, informăm că seria nr. 3 de bilete se anulează, urmând ca persoanele care au ridicat biletele să le depună însoțite de cerere la sediul CJP Teleorman pentru restituirea banilor.
      Programul de lucru la CJP Teleorman, se va desfășura în special pentru depunerea și ridicarea ajutoarelor de deces conform programului sus-menționat (luni, miercuri și vineri, între orele 8³⁰ – 13⁰⁰).
      Pentru alte solicitări ( petiții, solicitări de date de informații de interes public, copii decizii de pensie, solicitări modificare de plată) va fi folosită adresa de e-mail secretariat.teleorman@cnpp.ro
      Facem apel la pensionari și persoanele asigurate în sistemul public de pensii precum și alte persoane interesate la întelegere privind măsurile de restrângere a accesului fizic, cu mențiunea că acestea sunt luate pentru a asigura în bune condiții activitatea de calcul și plată a pensiilor, în perioada următoare.

 

 

 

A N U N Ț

      Având în vedere Hotărârea nr. 9 din 14.03.2020 a Comitetului Național Pentru Situații Speciale de Urgență pentru instituirea unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID – 19 (Coronavirus), vă comunicăm faptul că activitatea de eliberare a biletelor de tratament balnear este suspendată pe perioada stării de urgență.
      Data reluării activității de acordare de bilete va fi comunicată ulterior.
      Biletele care au fost eliberate vor fi anulate, inclusiv în aplicația SPA, urmâd ca hbeneficiarii să solicite restituirea integrală a contribuțției.
      Beneficiarii biletelor anulate vor putea beneficia de un nou bilet de tratament în anul curent dacă vor depune o nouă cerere și vor solicita o altă perioadă.
      Noile cereri pentru acordarea biletelor de tratament balnear se vor putea depune pe e-mail secretariat.teleorman@cnpp.ro sau prin poștă.

 

ANUNȚ

      Din motive de siguranţă medicală, legate de prevenirea răspândirii şi infectării cu COVID-19, Casa Naţională de Pensii Publice anunţă că activitatea de revizuire medicală a pensionarilor de invaliditate va fi suspendată începând cu data de 16.03.2020, urmând ca, în funcţie de evoluţia situaţiei, să fie anunţate alte decizii.
      Măsura are în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii nr.6/09.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă privind măsurile suplimentare de combatere a noului Coronavirus, Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 592/11.03.2020, precum şi faptul că în spitale s-a instaurat carantina, iar pensionarii de invaliditate care trebuie expertizaţi nu pot beneficia de analize medicale şi investigaţii necesare evaluării medicale.
      Asigurăm pe toţi pensionarii de invaliditate că plata drepturilor de pensie va fi continuată în toată perioada în care revizuirea medicală este suspendată.

COMUNICAT

Având în vedere evoluția la nivel național a amenințării create de infecția cu coronavirus  (COVID – 19), Casa Județeană de Pensii Teleorman informează pensionarii și persoanele interesate:
          Au fost asigurate fondurile bănești pentru achitarea la timp a pensiilor prin Compania Națională Poșta Română SA și băncile cu care s-au încheiat Convenții privind plata prin cont bancar.  Se recomandă ca pe viitor, pensionarii să solicite plata prin cont bancar a pensiilor.

- Pentru a evita aglomerarea din spațiile comune a Casei Județene de Pensii Teleorman și a Cabinetelor de Expertiză Medicală (Alexandria și Roșiorii de Vede) se recomandă transmiterea de solicitări (cereri privind recalcularea pensiilor și a documentelor doveditoare)  prin poștă. Solicitarea de informații să se efectueze prin scrisori cu confirmare de primire, telefonic sau prin e-mail la adresa: secretariat.teleorman@cnpp.ro Se va evita prezentarea personală pentru eliberarea adeverințelor de stagii de cotizare precum și solicitări de alte documente de la Casa Județeană de Pensii Teleorman.

   De asemenea, pentru informații referitoare la stabilirea și plata drepturilor de pensie, recalculări pensii, stagii de cotizare și plata ajutorului de deces, rugăm ca persoanele interesate să se adreseze în scris sau la telefonul 0247/310517.

- Se va respecta programul de eliberare a biletelor de tratament stabilit prin telefon cu lucrătorii din cadrul compartimentului sau prin înștiințările primite prin poștă.

- Persoanele care prezintă simptome specifice bolilor respiratorii și care sunt programate pentru revizuirea medicală vor anunța prin aparținători cabinetele de expertiză medicală pentru amânarea revizuirii medicale.

- Programul de relații cu publicul se va desfășura după orarul stabilit în zilele de luni, miercuri și vineri, pentru depunerea dosarelor noi de pensii, încheierea contractelor de asigurare socială și plata ajutorului de deces.

- Precizăm că audiențele susținute de către conducerea instituției, vor fi suspendate în perioada 11 martie 2020 – 16 aprilie 2020 (inclusiv).

Rugăm persoanele interesate să analizeze cu maximă responsabilitate oportunitatea prezentării la Casa Județeană de pensii Teleorman.

 

 

COMUNICAT

       Începând cu anul 2020, modalitatea de întocmire a ordinii de ierarhizare a cererilor pentru redistribuirea locurilor nevalorificate în perioadele anterioare, se realizează conform art. C3 din Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2020 aprobate prin Ordinul nr. 347/05.02.2020 al Președintelui CNPP, în ziua stabilită pentru fiecare serie în parte, în următoarele condiții:

 • În baza cererilor depuse de catre persoanele interesate la Compartimentul Gestiune Bilete de tratament, etaj. 1 din cadrul instituției noastre.
 • În ordinea descrescătoare a calculării punctajului în aplicația informatică:

- dacă, mai multe cereri au același punctaj, ele se ordonează descrescător după punctajul primit conform numărului de bilete de care a beneficiat în ultimii 2 ani.

- dacă, după această etapă mai multe cereri au același punctaj, atunci ele se ordonează crescător după venit.

- dacă și după parcurgerea acestor două etape se identifică cereri cu același punctaj final, atunci cererile se ordonează după numărul de înregistrare, prioritate având cererea cu numărul cel mai mic.

Criteriile sunt publicate pe site-ul CJP Teleorman (www.pensiiteleorman.ro) și la avizierul instituției noastre.

COMUNICATAjutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, pensionar pentru limită de vârstă, se acordă începând cu data de 1 septembrie 2021, data intrării în vigoare a Legii nr 127 / 08 iulie 2019 privind sistemul public de pensii, în următoarele condiții:

 • solicitantul să nu aibă pensie de urmaș stabilită din pensia decedatului;
 • a realizat stagiul complet de cotizare și a împlinit vârsta standard de pensionare, prevăzută de anexa nr. 5 din lege;
 • solicitantul nu s-a recăsătorit iar durata căsătoriei să fie de minimum 10 ani.

Ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor se calculează prin aplicarea procentului de 25% asupra cuantumului pensiei susținătorului decedat.


În situaţia persoanelor care beneficiază, prin cumul, de una sau mai multe dintre categoriile de pensie prevăzute în sistemul public de pensii, de pensie din sisteme neintegrate sistemului public de pensii ori de pensie din alte state, precum şi de drepturi stabilite şi plătite de casele teritoriale de pensii în baza unor legi speciale, la acordarea ajutorului lunar se are în vedere nivelul cumulat al tuturor acestor venituri, cu precizarea că suma drepturilor acordate să nu depășească 80% din salariul minim brut pe țară.COMUNICATÎncepând cu data de 01 septembrie 2021, femeile care au născut 3 copii beneficiază de reducerea cu 6 ani a vârstei standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 5 din Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii, în următoarele condiții:

 • au realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani;
 • au născut 3 copii şi i-au crescut până la vârsta de 16 ani.

De asemenea, începând cu al patrulea copil la reducerea cu 6 ani a vârstei de pensionare se adaugă câte un an în plus.

Menționăm că reducerea acordată femeilor la înscrierea la pensie pentru limită de vârstă, se aplică şi în cazul în care numărul de copii cuprinde şi copii adoptaţi şi crescuţi pe o perioadă de cel puţin 13 ani.COMUNICAT

 

În Monitorul Oficial al României nr. 563/09.07.2019 a fost publicată Legea nr. 127 din 08 iulie 2019 privind sistemul public de pensii, lege care va intra în vigoare la data de 1 septembrie 2021.

IMPORTANT


Începând cu data de 12 iulie 2019, intră în vigoare art. 139 din Legea nr. 127/ 08 iulie 2019, conform căruia deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă.

Precizăm că deciziile necontestate în termen de 45 de zile de la comunicare, ramân definitive.

 

 

PRECIZĂRI
REFERITOARE LA APLICAREA LEGII NR. 221/27.07.2018
PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR.263/2010

 

Legea nr.221/27.07.2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 661 din 30 iulie 2018 și intră în vigoare la data de 02.08.2018.
Legea aduce modificări și completări la Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii și are două categorii de dispoziții, respectiv:
 •  dispoziții care vizează persoanele care vor solicita deschiderea drepturilor de pensii începând cu data intrării în vigoare a actului normativ în discuție, atât din punct de vedere al reducerii vârstei standard de pensionare, cât și din punct de vedere al stagiului complet de cotizare care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual;
 •  dispoziții care vizează anumite categorii de pensionari cu drepturi în plată, care vor beneficia de recalcularea acestor drepturi prin utilizarea – la determinarea punctajului mediu anual – a unui stagiu complet de cotizare mai mic decât cel utilizat inițial.

Sunt avute în vedere:

 • persoanele care au realizat un număr determinat de ani în condițiile fostei grupe I de muncă (anterior datei de 01.04.2001) și în condiții speciale de muncă, pentru care vârsta standard de pensionare se reduce cu 1 până la 12 ani, în funcție de numărul de ani de stagiu de cotizare realizați în aceste condiții, sub rezerva realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de legea nr. 263/2010
 • anumite categorii socio-profesionale care sunt încadrate în condiții speciale de muncă și care beneficiază de o reducere mai mare de 12 ani a vârstei standard de pensionare, precum și de un cuantum majorat al pensiei prin utilizarea - la determinarea punctajului mediu anual – a unui stagiu complet de cotizare mai mic decât cel general; sub rezerva realizării unui anumit număr de ani lucrați în aceste locuri de muncă;
 • pensionari care au beneficiat de majorarea prevăzută la art.169`1 și care – până la data de 31.12.2015 – au avut drepturi stabilite sau recalculate prin utilizarea unui stagiu de cotizare mai mic decât cel general, datorită unor reglementări cu caracter special sau a dispozițiilor unor hotărâri judecătorești;
 • pensionari cu drepturi deschise între data de 01.01.2011 și data intrării în vigoare a prezentei legi și care au desfășurat un număr determinat de ani în condițiile speciale prevăzute la art. 30 alin.1, lit. d). e) și f) din Legea nr.263/2010.
În ceea ce privește recalcularea pensiilor cuvenite sau aflate în plată la data de 1 august 2018, procedura instituită prin Legea nr.221/2018 prevede că:
 • Recalcularea se realizează DIN OFICIU, nefiind necesară formularea și înregistrarea unor cereri;
 • Recalcularea se va realiza în perioada 01.10.2018 – 30.09.2019;
 • Drepturile recalculate se cuvin și se acordă de la data de 01.10.2018, indiferent de data emiterii/comunicării deciziei de recalculare
N.B. În ceea ce privește recalcularea drepturilor aflate în plată, Legea nr.221/2018 nu se referă la persoanele care:
 • și-au deschis drepturile de pensie anterior datei de 01.01.2011 dar au beneficiat de majorarea punctajului mediu anual în conformitate cu prevederile OUG nr.100/2008, ale OUG nr. 209/2008, ale Legii nr. 218/2009 și ale art. 169 din Legea nr.263/2010;
 • și-au deschis drepturile de pensie după data de 01.01.2011, dar au făcut obiectul Legii nr.155/2016 (minerii din subteran, personalul din zonele I și II de radiații);
 • și-au deschis drepturile de pensie după data de 01.01.2011 dar au realizat activități încadrate în condiții speciale, altele decât cele prevăzute la art.30, alin.1, lit. d), e) și f)

Trimitere către Noutăți - Legea nr. 221 din 27 iulie 2018